De ongebreidelde expansie van de Harediem in Israel; Kinderen als religieus gebod

TEL AVIV, 8 SEPT. De Wereldbevolkingsconferentie in Kairo gaat volledig voorbij aan de harediem in Israel. Deze joodse fundamentalisten lezen geen profane kranten waarin seks-advertenties verschijnen en kijken evenmin televisie. Ze leven in hun steeds groter en invloedrijker maar besloten wereld waarin het krijgen van kinderen als een religieus gebod wordt opgevat dat strikt moet worden nageleefd. Aan voorbehoedmiddelen denken ze niet en om godsdienstige redenen is abortus provocatus als middel om de zwangerschap te onderbreken een misdaad. Alleen als er voor de zwangere vrouw levensgevaar bestaat aarzelen de rabbijnen niet om daarmee in te stemmen.

Volgens de laatste statistiek heeft hebben gezinnen van deze ultra-orthodoxe joden gemiddeld 7,8 kinderen, hetgeen aanzienlijk meer is dan het gemiddelde van de rest van de joodse bevolking in Israel dat op 2,3 kinderen per gezin ligt. Het straatbeeld in Jeruzalem is de levendige getuige van de snelle demografische expansie van de harediem. Betrekkelijk jonge vrouwen met een rits kinderen achter zich aan en wéér in verwachting lopen trots naast de meestal jonge vader die de kinderwagen duwt.

Als gevolg van de permanent hoge geboortecijfers onder de harediem neemt ook het aantal leerlingen dat naar speciale religieuze scholen gaat snel toe. Ehud Olmert, de burgemeester van Jeruzalem, maakte een paar dagen geleden bij het begin van dit schooljaar bekend dat van 145.000 scholieren in Jeruzalem 54.000, dat wil zeggen meer dan een derde, naar door de harediem bestuurde religieuze scholen gaat. Het Arabisch onderwijs telt volgens Olmert 20.000 scholieren. Volgens deze gegevens is het aantal ultra-orthodoxe scholieren ten opzichte van vorig jaar met 11 procent gestegen. Er is alle reden om aan te nemen dat dit percentage de komende jaren nog hoger zal komen te liggen, onder andere omdat niet-orthodoxe gezinnen in toenemende mate Jeruzalem verlaten naar plaatsen waar de religieuze dwang minder is.

Politici in de Arbeidspartij beginnen zich zorgen te maken over de getalsmatige explosie van de harediem in Jeruzalem in het bijzonder. De socialistische minister van gezondheidszaken, Moshe Sneh, zei deze week dat deze ontwikkeling voor de Arbeidspartij nogal verontrustend is omdat de harediem in politiek opzicht steeds nationalistischer worden en coalities met Likud aangaan. Jeruzalem is vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen dan ook met steun van de harediem voor de eerste maal in handen van een Likud-politicus - Olmert - gevallen.

In een van Israels kranten verschenen de afgelopen dagen een reportage over het seksuele gedrag van de harediem aan de hand van gesprekken met anonieme mannen en vrouwen uit deze gemeenschap. Daaruit blijkt overduidelijk dat de geslachtsdrift in de eerste plaats op de voortplanting is gericht. Man en vrouw uit deze gemeenschap moeten zich gedurende twee weken na de menstruatie van seksueel verkeer onthouden. Op het moment dat dit wel is toegestaan, heeft doorgaans de ovulatie plaats en is dus de kans op bevruchting groot. De geboortecijfers onder de harediem wijzen dat ook uit. Bijna acht kinderen per gezin is als gemiddelde nogal hoog. Gezinnen tussen de 13 en 15 kinderen zijn beslist geen uitzondering. Geïnterviewde vrouwen zeiden dat de twee weken onthouding na de menstruatie juist het verlangen naar seksueel verkeer weer zo heftig maakt en dus heel gezond is voor het huwelijksleven. “Alles is dan net weer als tijdens de huwelijksnacht”, zeiden sommigen.

De Israelische bevolking is ondertussen op ruim 5,4 miljoen (81,1 procent joden, 14,2 procent moslims, 3 procent christenen, 1,7 procent druzen) gekomen. Behalve door de natuurlijke bevolkingsaanwijs blijft de joodse bevolking mede als gevolg van de immigratie betrekkelijk snel groeien. In het afgelopen joodse jaar nam Israel 75.000 immigranten op, van wie 64.000 uit republieken van de voormalige Sovjet-Unie.

    • Salomon Bouman