De nieuwe minister van verkeer en waterstaat heet Annemarie

ROTTERDAM, 8 SEPT. Het was haar eerste werkbezoek en “dus een mooie gelegenheid om mijn oor te luisteren te leggen en van gedachten te wisselen”. Minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) liet er gisteren bij de opening van het Rotterdamse Rail Service Center, een overslagplaats voor containers, geen twijfel over bestaan. Onder haar bewind gaat de stijl van het ministerie drastisch veranderen. “Meer openheid, een betere dialoog met de samenleving en een betere samenwerking met het maatschappelijk middenveld. Als dat lukt, is er al veel gewonnen.”

Op het ministerie hebben ze het al gemerkt. Daar laat de nieuwe minister zich bij voorkeur bij haar voornaam noemen. Alleen boven de stukken staat nog Mevrouw de Minister. Op aanraden van de ambtelijke staf blijft dat voorlopig zo. Ook in het Rail Service Center spreken de meeste aanwezigen de minister met Annemarie aan. Zelf zegt ze dat er na een Tweede-Kamerlidmaatschap van twaalf jaar natuurlijk “velen zijn die mij kennen”. Bijna onhoorbaar merkt ze op dat “alle bobo's er zijn”.

Voor de Betuwelijn heeft de nieuwe stijl tot gevolg dat Jorritsma in haar agenda “veel ruimte heeft gereserveerd om met direct betrokkenen te praten en naar hen te luisteren”. Dat lijkt haar “de enige manier om de problematiek scherp te krijgen”. Binnenkort gaat “een commissie van wijze mensen” bekijken of er een Betuwelijn nodig is en zo ja, hoe die lijn er dan het beste uit kan zien. Zeker is voorlopig alleen dat het kabinet er binnen een half jaar uitkomt, “en geen dag later”.

Maar wat als dat niet gebeurt? De PvdA wil het plan uitvoeren zoals het er nu ligt, D66 is bereid miljarden uit te trekken voor extra milieuvoorzieningen, terwijl Jorritsma's eigen VVD zich openlijk afvraagt of er wel een Betuwelijn moet komen. “Nou, dan valt het kabinet”, zegt Jorritsma monter. Even vrolijk voegt ze er meteen aan toe dat er “dus honderd procent kans” op een besluit is.

Vragen van de pers beantwoordt Jorritsma ontspannen, zittend in een kring van journalisten van wie ten minste de helft haar tutoyeert. Op enkele meters afstand kijken burgemeester Peper van Rotterdam en de directeur-generaal voor het vervoer, Westerduin, instemmend toe. Inderdaad, het is een heel andere stijl. De directeur voorlichting zegt dat hij er niks voor heeft hoeven doen. “Die openheid is er opeens.” Wanneer het gezelschap bij wijze van afsluiting een ronde over het uitgestrekte terrein gaat maken, slaat NS-topman Den Besten amicaal een arm om Jorritsma's schouders. “Kom Annemarie, de bus staat te wachten.”