Coöperatie Cebeco terug op winst

Cebeco-Handelsraad heeft in de eerste helft van dit jaar weer winst geboekt. Tegenover een verlies van 5 miljoen gulden over de eerste helft van vorig jaar stelde de land- en tuinbouwcoöperatie ditmaal een positief netto resultaat van 700.000 gulden.

De onderneming verwacht 1994 met een beter netto resultaat af te sluiten dan een jaar eerder. Toen werd op 4,8 miljard gulden omzet slechts 1,9 miljoen gulden verdiend.

De omzet van de coöperatie bleef in de eerste helft maanden van het lopende boekjaar met 2,3 miljard gulden 8 procent onder het niveau van de eerste zes maanden van 1993. Die daling was minder dan de onderneming had verwacht op grond van de verschillende bedrijfsonderdelen die het voorbije jaar zijn afgestoten. Mede als gevolg van die reorganisatie daalde het aantal personeelsleden van Cebeco-Handelsraad het eerste halfjaar met bijna 10 procent, tot 4722 medewerkers.

De winst van de coöperatie vloeit voor een belangrijk deel voort uit de reorganisatie en bezuinigingsmaatregelen die vorig jaar zijn ingezet. De noodzaak hiervan wordt, aldus Cebeco-Handelsraad, onderstreept door aanhoudende druk op de marges op de meeste afzetmarkten voor agrarische produkten.

Vooral herstructureringen en desinvesteringen in de sectoren landbouwzaden en mechanisatie leverden een belangrijke bijdrage aan de verbetering van het resultaat. Ook het resultaat op minderheidsdeelnemingen viel in het eerste halfjaar positief uit.

Cebeco-Handelsraad verwacht dat de druk op de marges zal voortduren als gevolg van het GATT-akkooord, betere toegang van Oosteuropese landen tot de markten van de Europese Unie en aanpassingen in het EU-landbouwbeleid. Volgens de coöperatie noopt een en ander tot 'verdere aanpassingen' in de agrarische sector. De solvabiliteit op basis van het garantievermogen van het Rotterdamse concern steeg door onder meer verkorting van het balanstotaal van 29 tot 35 procent.