Controleur verzekeraars: garantiefonds polishouders

ROTTERDAM, 8 SEPT. De Verzekeringskamer doet onderzoek naar instelling van een garantiefonds voor polishouders. Het fonds zou schade voor polishouders, zoals dit jaar veroorzaakt door het bankroet van verzekeringsmaatschappij Vie d'Or, moeten verzachten. De Verzekeringskamer, toezichthouder op de Nederlandse assuradeuren, hoopt op steun van het ministerie van Financiën.

Dit heeft drs. P.J.C. Keizer, bestuurslid van de Verzekeringskamer, vanochtend desgevraagd gezegd. Het Verbond van Verzekeraars zei in een reactie geen voorstander van een garantieregeling te zijn. Een woordvoerder: “Wij vinden dat zo'n regeling een premie zou zijn voor het onverantwoord beleggen. Al eerder is het verbond in samenspraak met het ministerie van Financiën tot de conclusie gekomen dat een garantiefonds niet wenselijk is.”

Keizer erkent dat het onderzoek naar een garantiefonds wordt uitgevoerd tegen de zin van de verzekeraars. Hij meent dat de Verzekeringskamer met 'liberaal toezicht' grote verantwoordelijkheid heeft gelegd bij de ondernemer. Volgens Keizer is de concurrentie verscherpt en het klimaat in de verzekeringsbranche verhard. “Er is geen zelfregulering meer.”

In dat klimaat is het volgens Keizer noodzakelijk dat de polishouders meer bescherming krijgen. “In een normale handelspraktijk is het maatschappelijk aanvaard dat inkomsten worden gederfd bij faillissement, maar bij verzekerden is dat niet geaccepteerd.”

Het bankwezen bezit in Europees verband al geruime tijd een garantieregeling voor spaartegoeden. In Nederland wordt bij faillissement van een bank een spaartegoed tot 40.000 gulden gedekt via een garantiefonds.

Groot-Brittannië kent naast een regeling voor spaarders ook een regeling voor houders van zowel schade- en levensverzekeringspolissen. Het Britse fonds is beperkt van omvang, maar wanneer het fonds niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, wordt het tekort rechtstreeks verhaald bij de verzekeraars.

Volgens Keizer van de Verzekeringskamer wijst niets erop dat de Britse regeling onverantwoord gedrag bij verzekeraars heeft uitgelokt. Volgens het Verbond van Verzekeraars is de Britse situatie niet van toepassing op de Nederlandse markt. Het verbond wijst erop dat het immoreel is verzekeraars of polishouders te laten opdraaien voor de stroppen van iemand anders.