Contactgroep: versoepeling van sancties Servië

BERLIJN, 8 SEPT. De internationale contactgroep voor Bosnië zal de Veiligheidsraad van de VN vragen een gedeeltelijke opheffing van de sancties tegen Joegoslavië (Servië en Montenegro) te bespreken. Dat maakte gisteren de Russische onderminister van buitenlandse zaken Vitali Tsjoerkin bekend in Berlijn, waar de contactgroep twee dagen heeft overlegd.

De contactgroep, waarin vertegenwoordigers zitten van de VN, de VS, Rusland en drie EU-landen, werd het erover eens dat Joegoslavië moet worden beloond voor de breuk met de Bosnische Serviërs en de sluiting van de grens met Bosnië op 5 augustus. Tsjoerkin gaf geen nadere details over het verzoek van de contactgroep aan de Veiligheidsraad. Hij wilde ook niet nader ingaan op de voorwaarde die de contactgroep eerder Joegoslavië heeft voorgelegd alvorens een versoepeling van de sancties tegen dat land te willen bepleiten, de stationering van internationale waarnemers langs de grens tussen Servië en Bosnië.

In Bonn zei de Duitse minister van buitenlandse zaken, Klaus Kinkel, gisteren dat de internationale gemeenschap van Joegoslavië blijft eisen dat het instemt met de stationering van waarnemers, om te controleren of de grens tussen Servië en Bosnië inderdaad is afgesloten. Zijn Franse collega Juppé wist gisteren te melden dat Belgrado “het principe” van de legering van internationale waarnemers heeft geaccepteerd.

De Servische president, Slobodan Milosevic, de man die op 5 augustus met de Bosnische Serviërs brak en de grens met Bosnië afsloot, hield gisteren een toespraak waarin niets meer te bespeuren viel van de fel-nationalistische retoriek waarvan in het verleden zo vaak sprake was. Milosevic beloofde “een vredesbeleid” te zullen voeren. “Wij zijn de grootste en sterkste natie op de Balkan. Daarom mogen we de belangen van kleinere naties niet schenden”, aldus Milosevic. “Elke tendens om te pakken wat niet van ons is, schaadt de belangen van ons volk. Deze kokende, instabiele Balkan moet van een gruwelzone een regio van stabiliteit, samenwerking, vrede en ontwikkeling worden.”

De Bosnische president, Alija Izetbegovic, heeft gisteren het aftreden geëist van Yasushi Akashi, de speciale VN-gezant in ex-Joegoslavië, omdat deze de paus van zijn voorgenomen bezoek aan Sarajevo zou hebben weerhouden.

Izetbegovic lanceerde gisteren een felle aanval op Akashi. Volgens de Bosnische president heeft de Japanse VN-diplomaat de paus in een brief opgeroepen niet naar Sarajevo te komen wegens de veiligheidsrisico's die aan het bezoek verbonden waren. “Zijn brief maakte van een abstract gevaar een concreet gevaar”, aldus Izetbegovic. “Het uitstel [van het pauselijke bezoek] werd natuurlijk veroorzaakt door de Serviërs. Maar de Verenigde Naties zijn er de peetvader van.” Akashi zou moeten aftreden als speciaal gezant van de VN in ex-Joegoslavië. Hij zou volgens de Bosnische president moeten worden opgevolgd door iemand “met vriendschappelijker gevoelens jegens Bosnië-Herzegovina”. (Reuter, AP, AFP)