Alfa beta (2)

H.L. Wesseling stelt dat het verschuiven van één miljoen gulden van het bèta-cluster naar het alfa-cluster aan de universiteit van Leiden een te rechtvaardigen daad geweest is en geen ramp voor de universiteit.

Deze zaak ligt toch wat anders dan door Wesseling voorgesteld. Ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg en in de industriële/agrarische sector vragen in eerste instantie om afgestudeerden uit het bèta-cluster en minder om alfa-afgestudeerden. Dit reflecteert zich in de werkloosheidscijfers: een hoog percentage in alfa-vakken is werkloos, in tegenstelling tot alumni uit het bèta-cluster. Op grond van een ondoordachte motie van de Leidse universiteitsraad wordt thans geld uit het bèta-cluster gehaald en ondergebracht bij de alfavakken ten behoeve van AIO-plaatsen. Het gevolg is dat er minder afgestudeerde bèta's komen - hoewel de maatschappij hieraan behoefte heeft - en meer werkloze alfa's. Ik ben bang dat als universiteiten de betoogtrant van Wesseling gaan volgen, we een soortgelijke situatie krijgen als vroeger bij de BKR-regeling: produkten die uitsluitend nog in archieven opgeborgen kunnen worden.

    • J.A. Maassen