Alfa bèta (1)

In de overigens behartenswaardige bijdrage van H.L. Wesseling aan de discussie over het hoger onderwijs (NRC Handelsblad, 1 september) moet ik een kleine correctie aanbrengen.

In onze familie bevindt zich een aantal mensen die geen alfa's zijn en wel degelijk tot 'de besten van de klas' werden en worden gerekend. Mijn oom Tjalling Charles Koopmans, leerling van Tinbergen, was evenals Tinbergen van huis uit wis- en natuurkundige en econometrist. Door omstandigheden - in 1940 met vrouw en kind net op tijd naar Amerika gevlucht, met zijn modellen is de invasie in Normandië uitgerekend - is hij in Amerika terechtgekomen. Hoogleraar aan de Universiteit van Chicago en vervolgens Yale. Midden jaren zeventig ontving hij de Nobelprijs voor economie. Dat is aan Nederland wat voorbijgegaan, omdat hij als Amerikaan te boek stond. Maar de basis van zijn succes is in Nederland gelegd. En dan mijn achterneef Simon van der Meer. Natuurkundige, bepaald geen alfa, kunstenaar op het gebied van deeltjesversnelling. Hij was in de jaren tachtig ook een Nobelprijs waard.

    • S. Koopmans