Winst Grontmij stijgt 8 procent

Het raadgevend ingenieursbureau Grontmij ziet terug op een over de eerste zes maanden van 1994 met 8 procent tot 4,8 miljoen gulden gestegen winst. Vorig jaar werd in de eerste helft 4,4 miljoen gulden verdiend door het bedrijf uit De Bilt. Per aandeel ging de winst omhoog van 1,38 gulden tot 1,47 gulden.

De omzet nam toe van 221,5 miljoen tot 251,4 miljoen gulden; het bedrijfsresultaat vermeerderde van 6,7 miljoen tot 7,1 miljoen gulden. Het resultaat van deelnemingen (na belastingen) verdubbelde tot 256.000 gulden.

Bij Grontmij is het gebruikelijk dat in de tweede helft van het jaar de meeste winst kan worden binnengehaald. In dat opzicht zal 1994 niet afwijken van voorgaande jaren, zo deelt de directie mede. Het seizoenskarakter van een deel van de projecten en het moment van het boeken van winst - bij oplevering van projecten - hangen hiermee samen.

De orderportefeuille voor advies en techniek is goed gevuld. De prestaties van de werkmaatschappijen in de sectoren exploitatie en vastgoed stonden onder lichte druk, maar laten inmiddels een opgaande lijn zien. De bijdrage van de buitenlandse activiteiten aan het groepsresultaat zal dit jaar licht toenemen. Voor het gehele jaar handhaaft Grontmij de eerder geuite verwachting dat de winst licht zal stijgen.