VVD vraagt om uitleg notitie Hirsch Ballin

DEN HAAG, 7 SEPT. De VVD wil van minister Sorgdrager (justitie) de inhoud weten van een notitie over het vreemdelingenbeleid die haar voorganger Hirsch Ballin dit voorjaar heeft gestuurd aan de toenmalige informateurs Vis, Van Aardenne en De Vries. In de notitie zou staan dat dit beleid faalt en dat de vreemdelingendiensten moeten worden uitgebreid om het aantal uitzettingen van illegalen te verhogen.

Volgens een bericht over de notitie in de Alkmaarsche Courant van 6 september schrijft Hirsch Ballin dat de vreemdelingendiensten nauwelijks optreden tegen illegalen. Controle bij het verlengen van verblijfsvergunningen zou vrijwel ontbreken, terwijl er geen actie wordt ondernomen als iemand zich na een oproep niet meldt. Gegevens worden niet gecontroleerd bij bevolkingsregisters, gemeentelijke sociale diensten, GG en GD, bedrijfsverenigingen of scholen. Gebeurt dit wel dan blijft een reactie uit.

Ook het cellentekort zou ertoe bijdragen dat vreemdelingen in de illegaliteit verdwijnen. Bovendien zou het integratiebeleid van gemeenten het werk van de vreemdelingendiensten doorkruisen.

Een woordvoerder van het ministerie bevestigt het bestaan van de notitie. Volgens haar gaat het echter niet om nieuwe informatie, maar om een overzicht van de stand van zaken waar de informateurs om hadden gevraagd. Ze wijst erop dat het vorige kabinet eerder dit jaar maatregelen nam om het toezicht op vreemdelingen uit te breiden.