Vergoeding van aardbevingsschade

GRONINGEN, 7 SEPT. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet aardbevingsschade als gevolg van aardgaswinning vergoeden. Dit heeft de Groningse gedeputeerde E. Fennema van waterstaatszaken gisteren gezegd. Hij reageerde op een brief van twee PvdA-Statenleden aan Gedeputeerde Staten. Zij vragen zich af of er een relatie bestaat tussen aardbevingen in Noord-Nederland en aardgaswinning. Volgens onderzoek van de Begeleidingscommissie Onderzoek Aardbevingen kunnen aardbevingen onder bepaalde omstandigheden het gevolg zijn van aardgaswinning.