Teleurstelling in Bosnië na afzegging reis paus

SARAJEVO, 7 SEPT. Paus Johannes Paulus II heeft gisteren alsnog afgezien van zijn voornemen morgen de Bosnische hoofdstad Sarajevo te bezoeken. In Sarajevo is met teleurstelling op het besluit gereageerd.

In een verklaring liet het Vaticaan gisteren weten dat de paus de bevolking van Sarajevo “niet wil blootstellen aan ernstige risico's” en dat hij evenmin wil dat zijn reis aanleiding wordt voor een verhoging van de spanning. De Bosnische Serviërs hebben eerder geweigerd veiligheidsgaranties te geven voor het bezoek van de paus; volgens hen zouden de moslims gewelddadige acties kunnen ondernemen om die vervolgens in de schoenen van de Serviërs te schuiven.

Het bezoek van de paus aan Sarajevo had volgens de plannen tien uur moeten duren. Het hoogtepunt zou een mis zijn in het ijsstadion van Sarajevo. Voor die plechtigheid werden 25.000 belangstellenden verwacht. Met het bezoek had de paus zijn medeleven en solidariteit met de inwoners van de Bosnische hoofdstad willen demonstreren. De afgelopen dagen is een groot podium met een altaar in het ijsstadion gebouwd. VN-soldaten repeteerden gisteren de ontvangst van de paus met de daartoe al naar Sarajevo overgevlogen 'pausmobiel', de auto met kogelvrij glas waarin de paus zich bij buitenlandse bezoeken pleegt te verplaatsen.

Het Vaticaan meldde dat de paus morgen in zijn zomerverblijf een speciale 'mis voor de vrede' zal opdragen, die per radio en televisie naar Sarajevo wordt uitgezonden. In de verklaring van het Vaticaan werd onderstreept dat de paus van plan blijft op een later tijdstip naar Sarajevo te komen.

Een woordvoerder van de VN-vredesmacht in Sarajevo zei “ernstig teleurgesteld” te zijn over het uitstel van de pauselijke reis. Hij sprak van “een nederlaag voor de pogingen tot vrede te komen”. President Alija Izetbegovic van Bosnië liet weten “met droefheid” van het uitstel te hebben vernomen.

De veiligheidstoestand in Sarajevo bleef ook gisteren precair. Bosnische Serviërs schoten elf artilleriegranaten af binnen de voor zware wapens verboden zone van twintig kilometer rond de stad. De afgelopen 48 uur werden bovendien twee militaire vliegtuigen van de VN vanaf de grond beschoten en geraakt. Daarbij raakte niemand gewond. De VN achtten de incidenten ernstig genoeg om de luchtbrug op Sarajevo opnieuw te onderbreken. (Reuter, AP, AFP)