Stichting verwerpt plan energieheffing

UTRECHT, 7 SEPT. De stichting Natuur en Milieu vindt het huidige kabinetsplan voor de invoering van een energieheffing voor kleinverbruikers onvoldoende. Als de heffing werkelijk een energiebesparing wil opleveren, moeten in ieder geval het midden- en kleinbedrijf en de tuinbouw meebetalen. Beide sectoren worden mogelijk vrijgesteld van de opslag. De milieuorganisatie heeft ook kanttekeningen bij een onlangs gepresenteerd ambtelijk rapport over de heffing. De gehanteerde bedragen van 11 cent per kubieke meter gas en 4 cent per kilowattuur stroom zijn volgens Natuur en Milieu te laag.