Stagnatie in Afrika drukt winst Gamma

Het Helmondse textielconcern Gamma Holding heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een winst behaald van 27 miljoen gulden. Dit netto resultaat ligt 2,2 procent hoger dan in het eerste halfjaar van 1993. De omzet daalde met 5 procent tot 682,4 miljoen. Devaluatie van de Afrikaanse CFA-franc met 50 procent en een staking in Togo drukten sterk op het concernresultaat.

De afzet van Gamma-dochter Vlisco heeft zich in de tweede helft van 1993 sterk hersteld. Door waardevermindering van de CFA-franc, een gezamenlijke munt van dertien voormalige, hoofdzakelijk Franse, koloniën in Afrika, ontstond een ernstige stagnatie in de eerste zes maanden van 1994 die leidde tot verlies bij Vlisco. Ook een langdurige staking in Togo drukte op het resultaat. De omzet in de sector exotische stoffen daalde met 41 procent. De afzet van interieurprodukten daalde met 5 procent. Volgens de leiding van Gamma weerspiegelt dit beeld de algemene tendens dat ondanks het aantrekken van de economie in een aantal Europese landen, de consumentenbestedingen voor textiel achterblijven.

Het bedrijfsresultaat van Gamma Holding daalde ten opzicht van de eerste helft van 1993 met 17 procent tot 45,9 miljoen gulden. De stijging van het netto resultaat is mede te danken aan 0,8 miljoen gulden winst op deelnemingen en effecten. In de eerste zes maanden van 1993 werd uit dien hoofde een verlies van 0,3 miljoen gulden geleden.

De winst per aandeel over het eerste semester van 1994 bedroeg 4,04 gulden tegen 3,95 gulden in het eerste halfjaar van 1993. Door de nog voortdurende slechte situatie in Afrika durft de directie geen prognose te doen. Gamma telde eind juni 6.061 medewerkers, een daling van 414 ten opzichte van medio 1993.