Regels bij weigeren van euthanasiehulp

DEN HAAG, 7 SEPT. Minister Borst (volksgezondheid) is het eens met de hoofdinspecteur van de volksgezondheid, dr. J. Verhoeff, dat er meer duidelijkheid moet komen over de gedragsregels voor huisartsen die weigeren mee te werken aan euthanasie. Verhoeff pleitte er onlangs voor artsen die moeite hebben met euthanasie en daarom weigeren hun patiënt door te verwijzen naar een andere arts, gerechtelijk te vervolgen. Dat geldt wat hem betreft ook voor artsen die weigeren informatie te verstrekken waarmee de nieuwe arts een vertrouwensrelatie met de patiënt kan opbouwen. Ook Borst meent dat er behoefte aan duidelijkheid is, terwille van een zorgvuldig medisch handelen, aldus een woordvoerster van volksgezondheid.