Premier Major: Verlaat deze kamer

LONDEN, 7 SEPT. De Unionistische politicus en kerkleider Ian Paisley heeft een lange staat van dienst als het om ruzies en beledigingen gaat. Met ruzie verliet hij in 1951 de Presbyteriaanse kerk om de Vrije Presbyteriaanse Kerk op te richten. Met ruzie stapte hij ook uit de Unionistische partij om de Democratische Unionistische partij te stichten. In 1988 werd hij uit het Europees parlement verwijderd toen hij tijdens de toespraak van de paus begon te zwaaien met een vaandel waarop in grote letters stond geschreven: 'Johannes Paulus Antichrist'.

Het gesprek van gisteren tussen Paisley en Major zou zich volgens de betrokkenen en de verslagen in de Britse kranten ongeveer als volgt hebben afgespeeld.

Major: “Dominee Paisley, wilt u ondubbelzinnig verklaren dat u me op een woord gelooft als ik zeg dat er geen geheime afspraken met de IRA gemaakt zijn?”

Paisley geeft geen reactie.

Major: “Ik weiger met u te praten als u mij niet de nadrukkelijke garantie geeft dat u mij gelooft.”

Paisley: “Als u mijn verklaring hoort, zult u weten hoe ik daarover denk.”

Major: “Ik praat niet met u tenzij u mij onmiddellijk de verzekering geeft dat u mijn uitspraken over de constitutionele positie van Noord-Ierland niet in twijfel trekt.”

Paisley begint met het voorlezen van zijn verklaring.

Major: “Verlaat onmiddellijk deze kamer. En waag het niet om terug te komen voordat u bereid bent te verklaren dat ik geen leugens verkondig.”

Paisley gaat onverstoorbaar door met het voorlezen van zijn verklaring.

Major verlaat de kamer.

Paisley verheft zijn stem om nog enkele zinnen van zijn verklaring te laten doordringen tot de zich verwijderende Major.

Een ambtenaar zegt tegen Paisley dat hij op moet stappen. Paisley vertrekt.