Personalia

De chemicus prof. dr. L.L.M. van Deenen is op zondag 4 september overleden. Gedurende 31 jaar was hij hoogleraar biochemie bij de Universiteit Utrecht. Van Deenen staat internationaal bekend als een van de grondleggers van het moderne membraan- en lipide-onderzoek.