Personalia

Met ingang van 1 september is de artiest Jos Brink voorzitter van de Bond Zonder Naam. De Bond Zonder Naam werd in 1938 opgericht door pater Henri de Greeve. De 60.000 leden tellende bond zet zich in voor het propageren en bevorderen van naastenliefde en solidariteit, onder meer door het verspreiden van spreuken.