OPG verleent minder korting aan apotheker

ROTTERDAM, 7 SEPT. De geneesmiddelencoöperatie OPG heeft de kortingen die zij apothekers verleent met 1 procent verlaagd. De coöperatie hoopt daarmee de prijsverlaging van medicijnen voor een deel te compenseren.

Op initiatief van onder meer de ministeries van economische zaken en het voormalige departement van WVC besloten de geneesmiddelendistributeurs vorig jaar de prijzen met 5 procent te verlagen. Verder zou het prijsniveau voor een periode van twee jaar bevroren worden. Op jaarbasis moet dat een besparing van 200 miljoen gulden opleveren op de kosten voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

OPG heeft volgens W. de Bruijn, voorzitter van de raad van bestuur, niet “uit generositeit” gekozen om mee te werken aan die besparing. “Door er als markt aan mee te werken, wisten we wel wat ons boven het hoofd hing. Dat geeft zekerheid. Het is meer een kwestie van pragmatisme.”

“De produktiviteit per werknemer moet omhoog”, aldus De Bruijn. “Gewoon de handjes wat meer laten wapperen.” Daarnaast zal het personeelsbestand van 2.631 mensen verder worden uitgedund, maar de voorzitter wilde zich niet uitlaten over de mate waarin dat zou gaan gebeuren. Afgelopen jaar verdwenen 38 banen bij OPG. Dat had voor het grootste deel te maken met de verkoop van dochter Lopital, de verkooporganisatie van revalidatie- en verplegingsartikelen.

OPG levert aan ongeveer 1.500 apothekers en is daarmee de grootste farmaceutische groothandel in Nederland. Sinds het bankroet van Medicopharma, twee jaar geleden, heeft de coöperatie circa 40 procent van de markt in handen.

In oktober 1992 ging OPG naar de beurs, mede om kapitaal te verwerven voor acquisities in het buitenland. Inmiddels is 33 procent van de onderneming in handen van derden, de rest berust bij de aangesloten leden/apothekers.

De internationalisering van OPG is tot nu toe nog niet geslaagd. De export van de produktiepoot van de coöperatie stagneerde vorig boekjaar. De werving van distributie- of produktiebedrijven in de kernmarkten van Noord- en Midden-Europa is bovendien nog niet van de grond gekomen.

Volgens De Bruijn blijft OPG niettemin op zoek naar acquisitiemogelijkheden in het buitenland. Hoewel de markt in Duitsland zich na de introductie van een variant op het plan-Simons lijkt te stabiliseren, blijft het gezondheidsbeleid van omringende landen in de ogen van OPG onzeker.