Op strijdtoneel van Wereldbevolkingsconferentie in Kairo; Vaticaan verhindert abortus-compromis

KAIRO, 7 SEPT. Het Vaticaan en een aantal Latijns-Amerikaanse landen hebben vandaag een compromis in de gevoelige abortus-kwestie op de Wereldbevolkingsconferentie in Kairo tegengehouden. In het Main Committee, het strijdtoneel van de Internationale Conferentie voor Bevolking en Ontwikkeling (ICPD) in de Egyptische hoofdstad Kairo, is vanochtend besloten de kwestie door te verwijzen naar een werkgroep van de belangrijkste betrokken partijen onder voorzitterschap van Pakistan. Het Main Committee praat dan morgen of vrijdag verder over abortus.

Onderwerp van verhitte discussie was gisteren en vandaag de variant die op aandrang van de Europese Unie in het ontwerp-slotdocument is opgenomen. Deze heeft als centraal punt dat abortus niet mag dienen als middel tot gezinsplanning en dat het probleem van de onveilige abortussen moet worden opgelost.

Gistermiddag leek het er even op dat deze compromistekst met enige wijzigingen aanvaard zou worden, maar nadat enkele delegaties (waaronder die van het Vaticaan) toch weer met bezwaren waren gekomen besloot de voorzitter van de vergadering, de Nederland Biegman, alsnog een nieuwe tekst te laten opstellen. In deze tekst, de huidige, wordt expliciet gesproken over de gezondheid van vrouwen. In de oude tekst werd niet naar vrouwen verwezen. Bovendien werd uit de zin in het voorstel die over de complicaties van onveilige abortus gaat het woord onveilig weggenomen - een handreiking aan het Vaticaan dat beweert dat iedere abortus per definitie onveilig is. Ten slotte is de zin waarin wordt gesteld dat abortus nooit een middel van gezinsplanning mag zijn helemaal naar voren gehaald in de nieuwe formulering. Dit laatste gebeurde op verzoek van enige moslim-landen, die vervolgens met de tekst akkoord gingen.

Volgens zegslieden leek het erop alsof het Vaticaan vannacht de Latijns-Amerikaanse landen had “bewerkt” om hun standpunt te verharden. In elk geval onderstreepte Guatemala vanmorgen in het Main Committee dat “er niet zoiets is als legale abortus, zoals er niet zoiets is als een legale roofoverval”. Honduras op zijn beurt stelde dat het recht op bescherming van het leven een mensenrecht is, en dat landen waar abortus legaal is, dat recht schenden.

De voorstanders van de compromis-tekst van de Europese Unie waren verrast door de jongste ontwikkeling. Een Namibische gedelegeerde sprak van een “frustrerende” zaak, terwijl Zambia onderstreepte dat men geen compromissen kon blijven maken. “Miljarden vrouwen kijken naar deze conferentie, en we hebben hen teleurgesteld”, constateerde een Nieuw-Zeelandse afgevaardigde.

    • Bernard Bouwman