Onderzoek naar problemen Weerselo

WEERSELO, 7 SEPT. De inspecties voor de ruimtelijke ordening en milieuhygiëne zullen met de provincie Overijssel trachten de problemen op te lossen die in Weerselo zijn ontstaan. Daar heeft het college van B en W de wetten voor de ruimtelijke ordening en het milieu overtreden. Zo zijn, in strijd met het bestemmingsplan, vergunningen afgegeven voor niet-agrarische bebouwing. Dat heeft geleid tot situaties waar andere inwoners hinder van ondervinden, zo blijkt uit een onderzoek van het ministerie van VROM.