Onafhankelijk onderzoek geeist naar gasopslag

LANGELO, 7 SEPT. De milieubeweging wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de noodzaak van ondergrondse gasopslag bij Langelo (Drenthe). De stichting Natuur en Milieu, de vereniging Natuurmonumenten, de Drentse Milieufederatie en het Platform Gasopslag Langelo zijn verbolgen dat alle informatie over de noodzaak van de gasopslag afkomstig is van de NAM en de Gasunie.

De ondergrondse gasopslag moet voorkomen dat in strenge winters de capaciteit om heel Nederland van gas te voorzien, tekortschiet. Dit kan gebeuren doordat de druk in de gasbel bij Slochteren terugloopt. NAM en Gasunie willen drie gasopslagplaatsen: een bij Langelo, een bij Grijpskerk en een in de Randstad, waarschijnlijk bij Alkmaar. De opslag geschiedt in (vrijwel) lege gasvelden.

Het steekt de milieubeweging dat alle alternatieven die zij aandraagt, op hun merites worden beoordeeld door NAM en Gasunie. Dit gebeurde bijvoorbeeld met de suggesties die zijn gedaan tijdens een laatste bijeenkomst met de toenmalige minister van milieubeheer en ruimtelijke ordening, Alders. Die bijeenkomst was in juni. Op 7 juli schreef de minister dat hij “ten behoeve van de beantwoording” informatie heeft ingewonnen bij NAM en Gasunie en dat hij “geen reden heeft om aan de juistheid van deze informatie te twijfelen”.