Nedschroef komt uit rode cijfers

Nedschroef Holding in Helmond, fabrikant van bevestigingsmiddelen, machines en gereedschappen, verwacht voor de tweede helft van dit jaar een verdere winststijging. De eerste zes maanden leverden een winst op van 0,2 miljoen gulden. Het eerste halfjaar van 1993 werd afgesloten met een verlies van 1,1 miljoen gulden. De omzet steeg van 133,8 miljoen naar 139,3 miljoen gulden. Die stijging is behaald in de sectoren machines en bevestigingsmiddelen. De omzet in de sector gereedschappen bleef bescheiden. Het niet langer opnemen van de vestiging in Essen-Steele van de Duitse dochter Vereinigte Schraubenwerke in de geconsolideerde balans had een negatief effect op de omzet in de gereedschappendivisie. De omzetstijging bij de andere bedrijven bedroeg 9,3 procent.

Het verlies in het eerste halfjaar van 1993 was vooral het gevolg van een post van 9,8 miljoen gulden voor reorganisatiekosten. Bij de kernactiviteit bevestigingsmiddelen stonden de marges onder druk door verlaging van de verkoopprijs. De vraag vanuit de auto-industrie ontwikkelde zich volgens de directie beter dan verwacht na een tegenvallend 1993 waarin de vraag met 20 procent was teruggevallen. Over 1993 werd 13,9 miljoen gulden verlies geleden. Dit kwam vooral door een buitengewone verliespost van 9,8 miljoen gulden als gevolg van het sluiten van een produktiebedrijf in Duitsland.

Voor het resterende deel van 1994 verwacht Nedschroef een verbetering van de verkoopprijzen. De omzet zal naar verwachting hoger uitkomen. De positieve effecten hiervan zullen vooral in 1995 tot uiting komen. De prijzen van grond- en hulpstoffen zullen daarentegen al in de tweede helft van dit jaar omhoog gaan, zo verwacht de directie.