Lubbers genoemd als nieuwe voorzitter CDA

DEN HAAG, 7 SEPT. De voorzitter van de KRO, G. Braks, vindt dat ex-premier Lubbers voorzitter van het CDA moet worden. “Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat Lubbers' naam wordt genoemd”, aldus Braks gisteravond.

Een lid van de CDA-fractie zegt dat de naam van Lubbers al maanden geleden werd genoemd. Maar hij voegt eraan toe dat Lubbers op dit moment niet de meest voor de hand liggende kandidaat lijkt voor het voorzitterschap van het CDA. De kandidaat zou een “frisse, jonge kracht” moeten zijn die, net als Rottenberg bij de PvdA, de partij weer op de been helpt. Genoemd wordt in dit kader de rooms-katholieke oud-minister van justitie Hirsch Ballin.

Braks, ex-minister van landbouw die in 1990 aftrad, zegt zelf geen kandidaat te zijn voor deze functie. Hij vindt Lubbers “de geschikte persoon” om voorzitter te worden. “Het herstructureren van het CDA kan alleen gebeuren onder leiding van iemand die gezag heeft in de partij. En Lubbers heeft dat”. Het CDA-partijbestuur wil 23 september een voordracht doen voor een nieuwe partijvoorzitter. Waarnemend partijvoorzitter T. Lodders vindt dat de benoemingscommissie met één kandidaat moet komen, maar het is volgens een woordvoerder van het CDA niet zeker of dat gebeurt.

Volgens de profielschets dat het CDA eerder maakte moet de nieuwe voorzitter de “vereiste herkenbaarheid” versterken en tot de “50-plusgroep” behoren. Een bijkomend vereiste, dat niet in de profielschets staat, is de katholieke achtergrond van de komend partijvoorzitter. Dit is bedoeld om evenwicht te brengen in de bloedgroepen die binnen het CDA belangrijke posities innemen.

Naast de naam van Lubbers wordt ook die van de voormalige Eurocommissaris F. Andriessen genoemd of die van de directeur van het wetenschappelijk bureau voor het CDA, J. van Gennip. Deze heeft echter reeds openlijk gepleit voor Lubbers als de nieuwe CDA-voorzitter.

De CDA-fractie heeft echter liever een persoon uit het eigen midden. “De voorzitter moet een jaar lang rondgaan als een missionaris langs alle opstandige afdelingen en Kamerkringen. Voor een man met de kwaliteiten en ambities van Lubbers is dat waarschijnlijk een te nederige taak.” De eerste vrouw op de CDA-lijst, ex-staatssecretaris Van Rooij, heeft inmiddels te kennen gegeven niets te voelen voor het partijvoorzitterschap.