Lamfalussy noemt Europese munt realistisch

BRUSSEL, 7 SEPT. Het vooruitzicht van één Europese munt is realistisch. Dit heeft Alexandre Lamfalussy, de voorzitter van het Europese Monetaire Instituut (EMI) gisteren gezegd tegen het Europees Parlement.

Het EMI is de voorloper van de gezamenlijke Europese Centrale Bank, die wordt opgezet in het kader van de Economische en Monetaire Unie (EMU). De EMU moet volgens het Verdrag van Maastricht per 1997 of uiterlijk per 1999 in werking treden.

Om deel uit te maken van de EMU moeten de lidstaten van de Europese Unie aan vijf criteria voldoen. Het begrotingstekort van de overheid moet minder dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedragen, de staattsschuld minder dan 60 procent van het bbp, de inflatie en kapitaalmarktrente moeten in lijn zijn met het gemiddelde in de EU en de munt mag drie jaar lang niet zijn gedevalueerd. Alleen Luxemburg voldoet op dit moment aan alle criteria. Volgens Lamfalussy is de kans groot dat meer landen dan verwacht in 1997 aan de eisen zullen voldoen.

Het monetaire comité van de Europese Unie, waarin functionarissen zitting hebben van de ministeries van financiën en de centrale banken, besprak gisteren de aanbeveling die de Europese Commissie over de monetaire eenwording heeft voorgelegd. In de aanbeveling worden op twee na alle lidstaten gemaand om de overheidsfinanciën in lijn te brengen met de Maastricht-criteria. De lidstaten die op dit moment een onvoldoende krijgen, wachten formeel strafmaatregelen.

Naast Luxemburg kreeg alleen Ierland geen kritiek. Hoewel de Ierse staatsschuld te hoog is, meent de Europese Commissie dat het land een geloofwaardig begrotingsprogramma heeft om per 1997 aan de eisen te voldoen. Duitsland verzet zich tegen deze ruime interpretatie. Minister van financiën Theo Waigel stelde zich op het standpunt dat de criteria van Maastricht onwrikbaar zijn, en wil geen precedent voor landen die straks nog steeds een te hoge staatsschuld hebben.

Volgens Lamfalussy kunnen de recente stabiliteit op de valutamarkt en het herstel van de economie straks voor 'verrassingen' zorgen. Hij voorziet dat een groter aantal lidstaten dan verwacht, zal kunnen voldoen aan de eisen voor de toetreding tot de EMU. Namen van lidstaten noemde hij niet.

De ministers van financiën bespreken komend weekeinde onder meer de uitkomst van de vergadering van het monetaire comité. Zij komen voor informeel overleg bijeen in het Duitse stadje Lindau. Een week daarop moeten de ministers de knopen over deze materie doorhakken. Ook dienen zij uit te maken tegen welk land eventueel strafmaatregelen moeten worden genomen en welke stappen dat dan zijn. Volgens het Verdrag van Maastricht kan een land een datum waarop de zaken op orde moeten zijn worden meegegeven.

Europees Commissaris Henning Cristopersen zei gisteren tegen de economische en monetaire commissie van het Europees parlement, dat ook Duitsland, Frankrijk en Nederland in staat moeten worden geacht om per 1997 hun begroting op orde te hebben. De aanbevelingen van de Europese Commissie komen op een moment dat de discussie over een monetair Europa van twee snelheden opnieuw is opgelaaid. De Duitse regeringspartij CDU-CSU heeft Duitsland, Frankrijk en de Benelux landen in het verkiezingsprogramma expliciet genoemd als de kandidaten voor de vorming van een harde monetaire kern van de EU. Bondskanselier Kohl heeft zich inmiddels van de passage gedistantieerd, na zware kritiek van Italië. De tweede man van CDU-CSU, Wolfgang Schäuble, blijft echter achter het standpunt staan. (Reuter, AP, AFP, DPA)