'Inflatie in China vormt gevaar voor hervormingen'

BEIJING, 7 SEPT. Willen de economische hervormingen in China door de torenhoge inflatie niet in gevaar komen, dan moet snel worden ingegrepen in de omhoogschietende prijzen van consumptiegoederen. De Chinese premier Li Peng heeft hiervoor voor de tweede maal binnen twee weken publiekelijk gewaarschuwd.

De Chinese regering proeft een groeiende ontevredenheid onder het volk dat het steeds op financieel gebied steeds moeilijker krijgt. Nagenoeg alle levensmiddelen zijn de afgelopen tijd aanzienlijk duurder geworden. Het aantal mensen dat daardoor onder de grens van het bestaansminimum tuimelt wast snel aan. Mocht het niet lukken de dagelijks prijsstijgingen te beteugelen, dan wordt het niet onaannemelijk geacht dat de staat de economische hervormingen zal terugdraaien.

In de eerste maanden van dit jaar steeg de prijs van plantaardige olie bijzonder snel: meer dan zeventig procent. Rijst, een uit de Chinese keuken niet weg te denken ingrediënt, werd in zes maanden tijd achtenvijftig procent duurder. Gemiddeld stegen de prijzen de afgelopen twaalf maanden met vierentwintig procent. Li Peng vertelde dat de onhoog schietende prijzen van graan, vlees, groente en ander voedsel alsmede de stijgende prijzen van landbouwwerktuigen en publieke diensten grotendeels te herleiden vallen tot de huizenhoge inflatie.

De aankomende maanden wacht de Chinese regingstop een nieuw probleem: de voedselopbrengst van de landbouwgronden zal dit jaar pover zijn. Overstromingen in het zuiden - de ergste in vijftig jaar - en aanhoudende droogte hebben deze zomer een aanzienlijk gedeelte van de gewassen verwoest. Hoe omvangrijk de schade is, is nog niet geheel duidelijk. Vast staat echter dat China dit en aankomend jaar veel landbouwprodukten zal moeten importeren wil het de bevolking, één miljard personen, kunnen voeden.

Naast ontevredenheid over prijsstijgingen, hebben de Chinezen schoon genoeg van de met het kapitalisme opgekomen corruptie en werkloosheidsproblemen. Insiders menen dat daardoor grote demonstraties onafwendbaar zijn. Gingen de Chinezen in 1989 de straat op voor hervormingen, anno 1994 lijken ze zich op te maken voor een manifestatie tegen het Westers getinte economisch beleid. (Reuter)