HBO maatschappelijk werk gericht op praktijk

ROTTERDAM, 7 SEPT. Om de snelle ontwikkelingen in de samenleving bij te houden richten hogescholen hun opleidingen maatschappelijk werk steeds vaker in op basis van verwachtingen van maatschappelijk werkers uit de praktijk. Deze “omslag” constateert de visitatiecommissie in het rapport 'De bakens verzet', dat vanmiddag aan de HBO-Raad is aangeboden. In opdracht van de HBO-Raad heeft de commissie de hbo-opleidingen maatschappelijk werk (3.591 studenten) doorgelicht op kwaliteit.

In het rapport stelt de commissie dat sommige hogescholen sterk achterblijven bij deze ontwikkeling. Dat komt, aldus de commissie, onder meer door “onduidelijkheden en meningsverschillen over het beroep maatschappelijk werker', een “vaak traditionele benadering van onderwijzen en leren” en door onvoldoende contacten met het maatschappelijk werk zelf.

Eveneens wordt in het rapport geconstateerd dat een aantal opleidingen moeilijk afstand doet van “een traditioneel naar binnen gekeerde cultuur”. Om die achterstand in te halen moeten de gezamenlijke opleidingen, aldus de commissie, landelijk ervaringen uitwisselen over het onderwijs en meer onderzoek doen op het gebied van maatschappelijk werk.