Harde maatregelen Abacha

LAGOS, 7 SEPT. De sterke man van Nigeria, generaal Sani Abacha, heeft gisteren acht decreten uitgevaardigd die zijn militaire regering de absolute macht geven. Dit hebben politici uit de Nigeriaanse oppositie gezegd. Abacha verwees voor een rechtvaardiging van zijn actie naar “de revolutie” van 17 november 1993, de datum waarop hij de macht van de burgerregering afnam en een militair bewind installeerde.

Abacha heeft zichzelf en zijn regering boven de wet gesteld met een decreet dat de rechtbanken de zeggenschap over de autoriteiten ontneemt. “Decreet 12 zegt dat Abacha's regering een revolutionaire is, dus geen hof kan haar acties betwijfelen”, aldus een advocaat uit de oppositie. Door de wet kunnen twee lopende rechtszaken die de legitimiteit van Abacha's regering onderzoeken, niet worden voortgezet. Dit geldt ook voor een zaak van het Nigeriaanse Arbeidscongres (NLC) tegen de staat. Het NLC vecht het ontslag van een aantal vakbondsleiders aan. Ook heeft de generaal drie krantengroepen voor een periode van zes maanden gesloten, zodat vijftien dagbladen en tijdschriften niet langer verschijnen.

Volgens een ander decreet kan iedere Nigeriaan die een potentiële bedreiging voor de veiligheid vormt zonder proces drie maanden worden vastgehouden. Tijdens een - gisteren beëindigde - staking met als voornaamste inzet het herstel van de democratie heeft Abacha de afgelopen twee maanden tientallen politici, vakbondsleiders en mensenrechtenactivisten laten opsluiten. De oppositie die woedend heeft gereageerd op de maatregelen, staat machteloos. De maatregelen zouden zijn gepubliceerd in een geantedateerde staatscourant - de uitgave bleek al maanden 'oud' te zijn. (Reuter, AP, AFP)