Grolsch boekt 20 procent hogere winst

ROTTERDAM, 7 SEPT. Bierbrouwer Grolsch heeft over de eerste zes maanden van dit jaar een 19,9 procent hogere netto winst geboekt van 17 miljoen gulden.

Het concern beklemtoont tegelijkertijd dat deze cijfers niet zijn te vergelijken met dezelfde periode vorig jaar, door de verkoop van de Duitse bouwer Wicküler begin dit jaar.

De verkoop van Wicküler aan Brau und Brunnen had tot gevolg dat de omzet over het eerste halfjaar met 33,0 procent is gedaald van 391,8 miljoen tot 262,6 miljoen gulden. Effectenanalisten bekijken de halfjaarcijfers van Grolsch met enig wantrouwen, omdat het concern nooit bekend heeft gemaakt hoe groot de verliezen van Wicküler waren. Ook de prijs die Brau und Brunnen heeft betaald voor Wicküler houdt Grolsch geheim.

Grolsch handhaaft de verwachting dat de winst over het lopende boekjaar 20 procent hoger zal uitkomen dan het resultaat in 1993. Vorig jaar kwam het netto resultaat uit op 43,4 miljoen gulden. Het merendeel van de jaarwinst behaalt Grolsch gewoonlijk in de tweede helft van het jaar.

Per aandeel ging de winst over de eeste zes maanden van 93 cent naar 1,10 gulden bij een met 2 procent vergroot kapitaal van 15,53 miljoen aandelen. Het bedrijfsresultaat verbeterde van 24,5 miljoen tot 28,8 miljoen gulden. De rentelasten zakten per saldo van 3,3 miljoen tot 420.000 gulden.

De stijging van het bedrijfsresultaat met 17,3 procent ontstond doordat de kosten van grondstoffen en verpakkingsmaterialen en de bedrijfskosten in het algemeen daalden. Aan de andere kant was het weer in noordwest-Europa in het voorjaar matig met het gevolg dat de afzet in Nederland iets verminderde.

De koers van Grolsch, die gisteren sloot op 50 gulden, steeg vanmorgen met 2 kwartjes, in lijn met de overige koersen op de Amsterdamse effectenbeurs. De resultaten van Grolsch waren in overeenstemming met de verwachting van effectenanalisten. De prognose is dat de winst van Grolsch de komende vijf jaar jaarlijks met ten minste 10 tot 12 procent zal groeien.

Beleggers hadden gehoopt dat Grolsch meer bekend zou maken over de gang van zaken bij de activiteiten in het buitenland. In februari sloot Grolsch een distributie-overeenkomst met de Britse brouwer Bass. De Britse markt is de belangrijkste exportmarkt voor Grolsch. Bass is eigenaar van het grootste netwerk van pubs in Groot-Brittannië en Grolschbier zal via dat netwerk worden verkocht.

In Duitsland werd de verkoop van Wicküler vergezeld van een distributie-overeenkomst met Brau und Brunnen. Vanaf 1 juli loopt de verkoop en marketing van Grolsch-bier op de grootste biermarkt in Europa via Brau und Brunnen.