Eerste stap bij decentralisatie van onderwijs

ROTTERDAM, 7 SEPT. Universiteiten en hogescholen mogen in het vervolg zelf afspraken maken over de secundaire arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Een meerderheid van de fracties in de Tweede kamer - PvdA, VVD, D66 en CDA - stond gisteren achter dit wetsvoorstel van minister Ritzen (onderwijs). Het voorstel is de eerste stap op weg naar volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. Afspraken over salarisontwikkelingen, regelingen betreft arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid en bepalingen over de arbeidsduur blijven centraal geregeld.