Commissie: groei economie twee pct

BRUSSEL, 7 SEPT. De Europese Commissie heeft haar raming van de economische groei in de Europese Unie in 1994 opnieuw verhoogd. Het dagelijks bestuur van de Unie houdt het nu op ongeveer 2 procent. In mei was de raming al opgetrokken van 1,25 tot 1,6 procent. Vorig jaar kromp het gezamenlijke bruto binnenlands produkt van de lidstaten met 0,3 procent.

Het lid van de Europese Commissie belast met economische zaken, Henning Christophersen, maakte de nieuwe raming gisteren bekend op een bijeenkomst van de commissie voor economie en financiën van het Europese Parlement. Volgens de Deen is het cijfer “niet optimistisch”. Het economisch herstel wordt naar zijn zeggen getrokken door de exportsector in Duitsland en het groeiende vertrouwen bij het bedrijfsleven in de rest van de Europese Unie. Zowel in het westen van Duitsland als in Frankrijk en Groot-Brittannië gaat het beter dan verwacht.

De gunstige ontwikkeling van de economie zal ervoor zorgen dat het werkloosheidspercentage in de EU aan het eind van dit jaar niet op 11,7 ligt, zoals in mei was verwacht, maar op 10,9. De Europese Commissie ziet nog geen aanleiding om de groeiraming van 2,5 procent voor 1995 te herzien. Daarvoor zijn er nog te veel onzekerheden. Christophersen noemde in het bijzonder de aanhoudende zwakte van de Amerikaanse dollar en het hoge niveau van de rente op de kapitaalmarkt.

De economie in Frankrijk komt voorzichtig steeds sneller op gang. Doordat bedrijven meer investeerden en consumenten meer besteedden groeide het bruto binnenlands produkt (bbp) in het tweede kwartaal van 1994 met 1,0 procent ten opzichte van het eerste kwartaal, zo heeft het Franse centraal bureau voor de statistiek, INSEE, vanochtend bekendgemaakt.

Voor het derde en vierde kwartaal verwacht het bureau dat het bbp, de totale waarde van alle geproduceerde goederen en diensten, zal toenemen met 0,6 procent. Daarmee zal de economische groei voor het hele jaar uitkomen op iets meer dan 2,0 procent.

In het eerste kwartaal nam het bbp toe met 0,7 procent. In het afgelopen jaar kampte Frankrijk met een achteruitgang van zijn economie met 1,0 procent wat de zwaarste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog betekende.

In het tweede kwartaal van dit jaar groeiden zowel de investeringen van ondernemingen als de consumentenbestedingen met 1,0 procent, terwijl de voorraad van bedrijven afnam. De export nam met 2,6 procent toe bij een importgroei met 2,8 procent.

De publikatie beketent goed nieuws voor de huidige centrumrechtse regering die hoopt de voor Frankrijk ongekend hoge werkloosheid te verminderen. In mei worden presidentsverkiezingen gehouden. (Reuter, AFP)