Arnhem: gezond leven en tijdig verhuizen

ROTTERDAM, 7 SEPT. Zo gezond mogelijk leven en zich medeverantwoordelijk voelen voor het welzijn van medeburgers. Een huis bewonen dat past bij inkomen en gezinssamenstelling. Tijdig en duidelijk een mening geven over plannen van de gemeente. Actief meehelpen aan het voorkomen en bestrijden van onveiligheid en overlast.

Dat verwacht de gemeente Arnhem - onder meer - van haar burgers. Op hun beurt mogen de burgers - onder meer - van de gemeente verwachten dat ze zorgt voor voldoende woningen, de grond goed gebruikt, helpt met een uitkering indien dat nodig is, goede informatie verstrekt over allerlei plannen en zorg draagt voor een veilige en schone stad.

De wederzijdse verwachtingen staan opgesomd in het 'Burgerstatuut Arnhem', een dertien pagina's tellend boekje met rechten en plichten van burgers en gemeente. Arnhem is de eerste gemeente met een dergelijke brochure. “We willen met de bevolking in gesprek komen, zodat eventuele problemen samen met de gemeente kunnen worden opgelost. Dat kan de onderlinge verhouding verbeteren”, zegt wethouder L. Slingenberg (bestuurlijke vernieuwing) over het motief achter het gisteren gepresenteerde boekje. Het statuut, onderstreept de wethouder, is niet alleen bedoeld om de burgers bewust te maken van hun verplichtingen, maar “moet ze tevens inzicht geven in de manier waarop ze hun stem kunnen laten gelden”.

Volgens wethouder Slingenberg is geprobeerd de burgers “niet al te betuttelend” tegemoet te treden. De passage dat ziekte kan worden voorkomen door verkeerde eetgewoonten af te leren, niet te roken of door voldoende lichaamsbeweging moet vooral gezien worden als “een reminder”. De Arnhemmer wordt in het statuut ook herinnerd aan andere deugden, zoals burenhulp. “Vaak kan door wat we vroeger 'burenhulp' noemden (boodschappen doen, helpen met huishoudelijke klusjes) voorkomen worden dat een beroep moet worden gedaan op de welzijnsinstellingen”, aldus de brochure. Natuurlijk wordt van de burger ook verwacht dat hij “zelf geen overlast veroorzaakt door bijvoorbeeld kabaal (muziek, hondegeblaf, bromfietsen en dergelijke); vervuiling van de straat, hinderlijk rij- of parkeergedrag; vernieling van telefooncellen of brievenbussen”.

De gemeente (133.000 inwoners) verspreidt het burgerstatuut in een oplage van 29.000 exemplaren onder nieuwe inwoners en onder Arnhemmers die de 18-jarige leeftijd hebben bereikt. De uitgave is onderdeel van het bestuurlijk vernieuwingsbeleid dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 1990 werd vastgesteld. Concrete aanleiding vormde de lage opkomst (54 procent) van de Arnhemse stemgerechtigden. Met name de jeugdige bevolking liet het afweten, vandaar dat 18-jarige Arnhemmers een van de twee doelgroepen zijn, aldus de wethouder. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat andere gemeenten het Arnhemse initiatief zullen volgen.