Vuurtoren van Schiermonnikoog wordt weer dag en nacht bezet

DEN HAAG, 6 SEPT. Minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) heeft besloten de bezetting van de vuurtoren op Schiermonnikoog uit te breiden tot 24 uur per dag. Nu is die bezetting nog beperkt van zonsopgang tot zonsondergang. De vuurtorens op Texel en Ameland blijven overdag bezet.

De eerste beleidsdaad van Jorritsma sluit aan bij maatschappelijk verzet tegen de beperking van het aantal vuurtorenwachters. Vorig jaar zomer riepen alle partijen in de Tweede Kamer de toenmalige minister Maij-Weggen op de bezetting van de vuurtorens op de Waddeneilanden niet aan te tasten. Als Fries Kamerlid voor de VVD kritiseerde ook Jorritsma toen Maij-Weggen, die volgens haar de vuurtorenwachters als een soort folklore afdeed.

De discussie over de bezetting van de vuurtorens duurt al enige jaren. Het was Maij-Weggens voorganger Kroes die als eerste het aantal vuurtorenwachters wilde beperken. Nieuwe informatiesystemen en overdracht van taken aan organisaties als de Kustwacht maakten de vuurtorenwachters volgens haar zo goed als overbodig. De eilanden brachten daar tegenin dat hun een taak restte bij het opsporen en redden van drenkelingen.

December 1989 schortte Maij-Weggen het besluit van Kroes op. Het was een van haar eerste beleidsdaden, ingegeven door het maatschappelijk verzet tegen de beperking van het aantal vuurtorenwachters. Twee jaar later echter noopte een bezuinigingsronde Maij-Weggen dit besluit te herroepen. Een op haar verzoek verricht onderzoek wees vorig jaar uit dat elf van de 18 vuurtorenwachters door oproepkrachten konden worden vervangen.

Maij-Weggen schreef de Tweede Kamer vervolgens dat de opschorting in 1989 weliswaar “verwachtingen had gewekt”, maar dat zij “gezien de eerlijke feiten nu niet om de waarheid c.q. een eerlijke keus” heen kon. “Om aan de maatschappelijke gevoelens tegemoet te komen”, wilde zij echter pas uiterlijk 1 januari 1999 overgaan tot het inschakelen van oproepkrachten. In de tussentijd zou een vacaturestop gelden. Alleen de Brandaris op Terschelling zou permanent bezet mogen blijven.

Dit besluit is nu door de nieuwe minister van verkeer en waterstaat herroepen. Volgens Jorritsma is een permanente vuurtorenwachter op Schiermonnikoog van belang voor de begeleiding van het scheepvaartverkeer van en naar Lauwersoog. De vuurtorens op Texel en Ameland blijven overdag bezet “ten behoeve van de recreatie”.