Studenten krijgen meer beurs door maas in wet

ROTTERDAM, 6 SEPT. Meer dan zevenhonderd langzame studenten van de Universiteit Groningen hebben een sluiproute gevonden om aan een extra jaar studiefinanciering te komen.

Dit zegt J.A. van Jaarsveld, juridisch medewerker van de universiteit. Het gaat om studenten die vóór 1991 aan hun studie begonnen en zich in hebben geschreven voor de verlengde studierichting 'wijsbegeerte van een wetenschapsgebied', waardoor ze zeven jaar met behoud van studiebeurs mogen studeren. Door zich ook in te schrijven als auditor of extraneus, kunnen de studenten in hun oorspronkelijke vak afstuderen.

In vergelijking met andere jaren is het aantal inschrijvingen bij de verlengde studierichting sterk toegenomen: van veertig vorig jaar tot achthonderd dit jaar. Volgens Van Jaarsveld kan de studierichting studenten niet weigeren als ze zich voor 1 september hebben ingeschreven. Aan studenten die zich na die datum hebben aangemeld wordt gevraagd hun keuze in een brief te motiveren. Het college van bestuur hoopt op deze manier niet serieuze studenten te kunnen weigeren. Andere universiteiten met de studierichting wijsbegeerte van een wetenschapsgebied hebben studenten vooralsnog niet kunnen betrappen op het volgen van deze door studenten betitelde 'Schopenhauer-route'.

Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen is op de hoogte van het bestaan van de sluipweg maar kan er niets aan doen, aldus een woordvoerder. Het betreft volgens hem een lacune in de wet, ontstaan na de invoering van de Tweefasenstructuur in 1982 en de Wet op de Studiefinanciering in 1986, maar is slechts “van tijdelijke aard”. Voor studenten die na 1991 begonnen zijn aan hun studie is de wet inmiddels bijgesteld.