Sociaal Cultureel Rapport '94

Van een land dat in sociaal en cultureel opzicht achterliep op andere landen in Europa is Nederland de laatste decennia niet alleen bijgetrokken, maar zelfs tot de voorhoede gaan behoren. Dit schept een specifieke onzekerheid, schrijven de onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau in het vandaag verschenen Sociaal en Cultureel Rapport 1994, omdat oplossingen in een dergelijke situatie niet meer aan gidslanden kunnen worden ontleend. Nederland zal de komende jaren zijn eigen weg moeten zoeken. Wel kan redelijkerwijs worden verwacht dat enkele ontwikkelingen die nu plaatsvinden zich in de nabije toekomst zullen voortzetten: emancipatie, individualisering, secularisatie en