SNS Groep voorziet winststijging

Bank/verzekeraar SNS Groep uit 's-Hertogenbosch heeft over de eerste zes maanden van dit jaar een netto resultaat geboekt van 55 miljoen gulden. Een vergelijkend gegeven over dezelfde periode van 1993 is er niet omdat de groep toen niet in zijn huidige vorm bestond.

Het resultaat komt overeen met de eerder uitgesproken verwachting dat de winst dit jaar de 100 miljoen gulden zal overschrijden. Over 1993 is een winst van 90 miljoen gulden pro forma berekend op grond van consolidatie van NOG Verzekeringen en BLG Hypotheken. Formeel zijn SNS en NOG 31 mei een fusie aangegaan.

Ten gevolge van de rentedaling is de hypothekenportefeuille in het eerste halfjaar met 4,4 procent gegroeid tot 1,38 miljard gulden. Aan de groep werd 17,2 miljard gulden aan tegoeden toevertrouwd, 549 miljoen gulden of 3,6 procent meer dan aan het begin van het jaar. De verzekeringstechnische voorzieningen namen met 9 procent toe tot 1,3 miljard gulden. In het verzekeringsbedrijf steeg de omzet in levensverzekeringen fors. In het schadebedrijf ging de lichte stijging van de omzet gepaard met een wezenlijke verbetering van de resultaten.