RCC tevreden over halfjaarresultaat

De RCC-groep uit Zoetermeer, het voormalige Rijkscomputercentrum dat wellicht binnen enkele jaren een beursgang zal wagen, blikt met tevredenheid terug op het afgelopen halfjaar. De winst steeg in de eerste zes maanden van 1994 met 1,8 miljoen tot 8,5 miljoen gulden. Ook de bedrijfsresultaten, die lange tijd daalden, stegen van 20 miljoen gulden in de eerste helft van 1993 tot bijna 24 miljoen gulden in dezelfde periode dit jaar.

In april van dit jaar deelde directievoorzitter H. Bosma bij de presentatie van de jaarcijfers mee dat het parlement zich binnen enkele maanden zal buigen over een wetsvoorstel om de bepaling dat de staat minimaal 51 procent van de aandelen moet behouden te schrappen. De ministerraad was al met het voorstel akkoord gegaan. In de loop van 1996 zal de overheid haar belang - al dan niet gedeeltelijk - kunnen afstoten. Hoe de privatisering zal verlopen is nog niet bepaald. Er zijn twee opties: beursgang of verkoop van het belang aan een andere automatiseerder.

RCC schrijft de positieve halfjaarcijfers toe aan de effecten van een herschikking van bedrijfsactiviteiten. Ook is in de afgelopen zes maanden de daling van de tarieven tot staan gebracht. Tegelijkertijd kon RCC scherper inkopen bij hardware-leveranciers.

Over geheel 1994 verwacht de directie van het computerbedrijf, waarbij bijna 2200 mensen werken, ongeveer hetzelfde bedrijfsresultaat als dat behaald in 1993. Deze bescheiden prognose is ingegeven doordat een investering van 3,5 miljoen gulden op stapel staat in uitbreiding van kennis en kunde van het personeel. Het netto resultaat over 1994 zal volgens RCC naar verwachting toenemen. Vorig jaar boekte het bedrijf een winststijging van 40 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De winst steeg van 10,5 miljoen tot 14,6 miljoen gulden.