PvdA en CDA positief over 'harde kern' EU

ROTTERDAM, 6 SEPT. De regeringspartij PvdA en de oppositiepartij CDA zijn positief over het Duitse voorstel Duitsland, Frankrijk en de Benelux-landen een voortrekkersrol te laten spelen bij de Europese integratie.

De regeringspartijen VVD en D66 zijn terughoudender over een plan voor een 'harde kern' in Europa, dat vorige week door de Duitse regeringspartij CDU/CSU is gepresenteerd. Dit blijkt uit reacties van Nederlandse politieke partijen vanmorgen op het 'Europa van twee snelheden', waarover de discussie de afgelopen weken is opgelaaid. Bondskanselier Kohl heeft inmiddels formeel afstand genomen van het voorstel van zijn eigen partij, dat in Italië tot boze reacties heeft geleid.

Het PvdA-Kamerlid R. van de Ploeg is 'gematigd positief' over het CDU/CSU-voorstel: “Het is goed is dat er ruimte is dat minimaal zes landen voor een versnelling zorgen. Ik wil me niet dolenthousiast tonen, want de twee snelheden zijn voor ons geen doel op zichzelf”. CDA-woordvoerder R. van der Linden wil dat de Nederlandse regering inhaakt op de opgelaaide discussie: “De regering moet deze ontwikkeling toejuichen en actief participeren in de discussie hierover. Nederland moet de banden met Duitsland en Frankrijk en met België en Luxemburg aanhalen.”

Een woordvoerder van minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) wilde vanmorgen alleen kwijt dat de criteria die in het Verdrag van Maastricht staan, de optie voor meer snelheden vanzelf open laten. “Voorlopig staan wij daar gereserveerd tegenover, maar we wijzen het niet automatisch af.” Minister Zalm (financiën) komt volgens zijn woordvoerder niet eerder met een standpunt dan bij de informele Ecofin-bijeenkomst van de Europese ministers van financiën komend weekeinde.

In het Verdrag van Maastricht zijn vaste criteria gesteld voor het toetreden tot de Economische en Monetaire Unie van de EU. Onder meer mag de staatsschuld niet meer bedragen dan 60 procent van het bruto binnenlands produkt, en het begrotingstekort niet hoger zijn dan drie procent. Behalve Luxemburg is er geen enkele land dat op dit moment aan die criteria voldoet. De landen die in het program van CDU-CSU worden genoemd als mogelijke deelnemers van de 'harde kern' benaderen - behoudens België - de criteria wel. Op de Intergouvernementele Conferentie van EU-landen, die in 1996 wordt gehouden, worden de bepalingen in het Verdrag van Maastricht opnieuw bekeken.

PvdA en CDA zijn verheugd dat de EU-landen nu weer met de neus op de normen worden gedrukt. Van de Ploeg (PvdA): “Het is goed dat landen als Italië en België er weer eens op worden gewezen dat ze iets aan de omvang van hun staatsschuld moeten doen. Dat geldt trouwens ook voor meer noordelijke landen zoals Nederland, want ook de Nederlandse staatsschuld is nog steeds te groot.” Van der Linden (CDA): Italië moet door de EU in een keurslijf worden gedwongen om zo het financieringstekort op orde te brengen.”

VVD-woordvoerder De Korte liet weten dat hij het stuk van CDU/CSU niet kent en er daarom niet op wil ingaan: “We hebben al vaker gezegd dat een Europa van twee of meer snelheden onvermijdelijk is. Er is een voorhoede en dat is ook helemaal niet erg. Dat is een kwestie van goed management; je moet het niet politiek hoog opspelen, geen eerste en tweede rangs-landen creeëren.” Om die reden vindt buitenlandspecialist B. van den Bos (D'66) het noemen van namen niet verstandig: “Dat wekt weerstanden op. Maar aan het taboe dat rust op het Europa van meer snelheden moet een einde komen.”