Personalia

Het Universiteits Fonds Delft heeft de eerste 'Leermeesterprijs' overhandigd aan prof. dr. A. Verruijt. De prijs bedraagt 25.000 gulden en wordt jaarlijks uitgereikt aan een 'ideale' docent, die zowel goed onderwijzer is als goed onderzoeker en over 'een zekere uitstraling' beschikt. Verruijt is sinds 1975 hoogleraar grondmechanica bij de vakgroep Waterbouwkunde aan de faculteit Civiele Techniek.