Personalia

Staatssecretaris A. Nuis (onderwijs, cultuur en wetenschappen) heeft de zesde Taaluniepenning uitgereikt aan prof.dr. E. Nieuwborg (1927), emeritus hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de Université Catholique de Louvain. De Taaluniepenning wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de integratie van Nederland en Vlaanderen op het gebied van de Nederlandse taal en letteren. Nieuwborg houdt zich al jaren bezig met organisatie en ontwikkeling van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. Hiermee kunnen anderstaligen aantonen op welk niveau zij het Nederlands beheersen.