OPG: ten minste gelijk resultaat

De geneesmiddelengroothandel Apothekers Coöperatie OPG Groep uit Utrecht verwacht voor het op 1 mei begonnen boekjaar 1994/1995 een resultaat te behalen dat ten minste gelijk is aan de winst van het vorige boekjaar. Toen steeg het netto resultaat met 16 procent tot 60,2 miljoen gulden.

Het bedrijfsresultaat verbeterde in het afgelopen boekjaar met 7,5 procent tot 100 miljoen gulden, terwijl de omzet met 2,5 procent toenam tot 2 miljard gulden, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag. Dit was mogelijk omdat, anticiperend op de ontwikkelingen in de farmaceutische markt zoals de geringe toename van het marktvolume en de algehele per 1 juni 1994 doorgevoerde prijsverlaging van 5 procent, een versoberings- en rationaliseringsbeleid is gevoerd. De directie stelt een contant dividend van 1,65 gulden per volgestort inleggeld/certificaat voor. Daarvan zijn al drie kwartjes in de vorm van interimdividend uitgekeerd. Het slotdividend van 90 cent wordt 19 oktober betaald.