Nog geen onderzoek EU naar Fokker

ROTTERDAM, 6 SEPT. De Europese Commissie stelt nog geen formeel onderzoek in naar de vraag in hoeverre de Nederlandse staat betrokken is bij de steunoperatie aan vliegtuigfabrikant Fokker. Wel heeft de Commissie eind juli in Den Haag een verzoek om nadere informatie gedaan. Goed geïnformeerde kringen in Brussel verwachten evenmin als het ministerie van economische zaken dat dit tot problemen voor Fokker zal leiden.

Gisteren werd bekend dat Fokkers concurrent British Aerospace (BAe) wil dat de Europese Commissie de financiële injectie van één miljard gulden aan Fokker onderzoekt. Fokkers grootaandeelhouder Dasa verschaft 600 miljoen gulden. De rest (ruim 400 miljoen gulden) krijgt Fokker binnen door een zogenoemde technolease-constructie met de Rabobank. Daarbij verkoopt Fokker zijn kennis aan de Rabo om deze onmiddellijk weer terug te huren. British Aerospace vindt dat vooral die technolease-constructie Fokker een “oneerlijk concurrentievoordeel” verschaft.

Het ministerie van Economische Zaken is niet erg onder de indruk van de bezwaren van BAe. Volgens een woordvoerder is er contact geweest met een onderdeel van de Europese Commissie. “Er is toen een aantal informatieve vragen gesteld. Dat is bij dit soort operaties zeer gebruikelijk”, aldus de woordvoerder, “Ik denk niet dat we grote Brusselse problemen krijgen.” De technoleaseconstructie is een privaatrechtelijke transactie tussen de Rabobank en Fokker, zo constateert hij. Wel zitten er “fiscale aspecten aan”, maar alles valt binnen het kader van de fiscale wetgeving. Ook Fokker zelf zegt niets te vrezen vanuit Brussel. “Van geen kant is hard te maken dat het hier om een douceurtje voor Fokker gaat”, aldus een woordvoerder.

De Europese Commissie wil met name weten of de Nederlandse overheid speciale toestemming heeft moeten verlenen voor de technolease-transactie. In dat geval zou het belastingvoordeel dat de Rabo bij de constructie geniet als het verstrekken van financieel voordeel kunnen worden aangemerkt. Maar goed geïnformeerde kringen in Brussel verwachten niet dat het zover komt. Zij wijzen erop dat ook de technolease-overeenkomst tussen Philips en de Rabo vorig jaar niet tot problemen met Brussel heeft geleid.

De Europese Commissie veronderstelde dat er banden bestonden tussen de Nederlandse overheid en de Rabobank. Daartoe heeft zij onder andere de statuten van de Rabobank opgevraagd.

BAe concurreert met Fokker op de markt voor toestellen voor de middellange afstand en propellervliegtuigen. Maar tegelijk zijn al gesprekken gevoerd met Fokker-grootaandeelhouder Dasa en het Franse Aérospatiale over mogelijke samenwerking. De bezwaren die de Britse fabrikant maakt tegen de financiële steun aan Fokker maken volgens de Nederlandse fabrikant waarschijnlijk deel uit van het onderhandelingsspel.