Mucha

Ik was verrast toen ik zag dat NRC Handelsblad een recensie wijdde aan de werken van de Tsjechische schilder Mucha (25 augustus). Verrast omdat ik nog geen maand geleden in het Oostenrijkse stadje Kerms (40 kilometer ten westen van Wenen aan de Donau), schilderijen uit Het Slavische Epos van Mucha heb gezien. Deze zijn tentoongesteld in de 'Kunst Halle Krems' - een kerk welke zich door de toch wat sober gehouden stijl, bijzonder goed leent voor deze majestueuze werken.

Het mag zo zijn dat ten tijde van het ontstaan wat misprijzend werd gedaan over de pathetische aanpak van Mucha - los van deze tijdsgebonden waardering is mijn voorlopige indruk dat de uitgebeelde symboliek veelomvattend is. Nadere bestudering van de omvangrijke catalogus in de komende tijd zal dit inzicht al dan niet bevestigen. Verrast enerzijds - verwonderd anderzijds. Dit laatste omdat u met geen woord over deze tentoonstelling rept. Het komt mij toch als uniek voor dat op twee verschillende plaatsen - zo'n 200 kilometer van elkaar gescheiden - gelijktijdig het grafische en 'hoofdwerk' van Mucha zijn te zien. 'n Kunstreisje waard!

    • J.H. de Waal