Meerderheid jongeren is niet tegen de doodstraf

ROTTERDAM, 6 SEPT. Van de jongeren tussen de dertien en negentien jaar vindt 84,2 procent de doodstraf een aanvaardbare straf. Dat blijkt uit een enquête die het bureau Inter/View hield in opdracht van de jeugdkrant Primeur.

De enquête werd gehouden naar aanleiding van de dreigende executie van de Nederlander Johannes van Damme, die in de dodencel in Singapore zit wegens drugssmokkel. Uit het SCP-rapport 1994 dat vandaag verschijnt blijkt dat de helft van alle jongeren vindt dat voor bepaalde delicten de doodstraf heringevoerd moet worden.

De ondervraagde jongeren uit de Primeur-enquête moesten bij vijf situaties aangeven of zij de doodstraf wel of niet aanvaardbaar vonden. Meer dan de helft vond dat op serie-verkrachting de doodstraf moest staan. Serie-moord was voor meer dan driekwart voldoende voor de doodstraf. Ruim een derde vond dat ook gelden voor een enkelvoudig moord en 17,2 procent vond dat een 14-jarige die een leeftijdgenoot vermoordt zijn misdaad met de dood moet bekopen. “Oog om oog, tand om tand”, zo luidde de motivatie van een van de jongeren. Of: “Wat je een ander aandoet, mag jou ook worden aangedaan.”

Drugssmokkel is volgens driekwart van de jongeren geen reden iemand op te hangen. Van de ondervraagden had 40,2 procent medelijden met Johannes van Damme die met ruim vier kilo heroïne werd betrapt in Singapore.

Jeugdonderzoeker T. ter Bogt van de Universiteit van Utrecht noemt de getallen uit de enquête “hoog” maar vermoedt dat vooral dertien- en veertienjarigen uit “een bravoure-achtige houding” zeggen voor de doodstraf te zijn. “In die leeftijdsgroep is bijvoorbeeld ook het rechts-extremisme het sterkst. Zij roepen al snel zoiets van: ophangen dat tuig.”

Volgens Ter Bogt zijn jongeren altijd heel gevoelig voor maatschappelijke veranderingen. “Hun ideologie is altijd een letterlijke neerslag van het nieuws in de media. Het kan best zo zijn dat ze over een jaar weer heel anders denken”, aldus Ter Bogt.