Meer vakanties in eigen land

ROTTERDAM, 6 SEPT. Het aantal vakanties in eigen land zal dit jaar stijgen tot 15,8 miljoen, driehonderdduizend vakanties meer dan in het record-jaar 1993. Dit becijferden het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBT) en Toerisme en Recreatie AVN.

Het NBT schrijft deze groei toe aan het toenemend aantal Nederlanders dat naast de buitenlandse vakantie ook nog een korte vakantie in eigen land doorbrengt. Gelderland is verreweg de populairste vakantiebestemming, gevolgd door Limburg en Noord-Brabant. De bestedingen in eigen land zullen dit jaar naar verwachting eveneens omhoog gaan: van 3,7 miljard (1993) naar 3,9 miljard.

Om meer buitenlandse toeristen te lokken is het volgens het NBT broodnodig dat de toeristsiche industrie “een consistent 'Holland-beeld' creëert”. De organisatie verwijt zichzelf en de Nederlandse toeristische sector dat het beeld van Nederland in het buitenland te versnipperd is. Vorig jaar bezochten 5,7 miljoen buitenlandse toeristen ons land, het leeuwedeel uit Duitsland. De toeristen besteedden gezamenlijk 8,9 miljard gulden.

Het NBT acht het niet onwaarschijnlijk dat Nederland in verband met het versnipperde beeld “niet optimaal kanprofiteren van de positieve economische ontwikkelingen. Nu nog wordt ons land door te veel bedrijven op te veel verschillende manieren gepresenteerd. Het beeld dat daardoor van ons land is ontstaan, is voor het buitenland bijzonder verwarrend.”

Samenwerking door de toeristische industrie is derhalve het devies. Het NBT heeft daartoe een gezamlijke stand ontworpen die op elke internationale reis-vakbeurs zal komen te staan. “Nederland staat voor bloemen, molens, Fries stamboekvee, dijken, grachten en gevels. Dat beeld willen we aandikken. Laat de buitenlanders eerst maar afkomen op het Holland-beeld, dan kunnen we ze daarna nog altijd vertellen dat we veel meer te bieden hebben.”

De in opdracht van het Nederlands Bureau voor Toerisme ontworpen stand moet tot eind 1998 worden gebruikt. De creatie kost enkele tonnen, maar het bedrag zal uiteindelijk - door het vele gebruik - relatief een stuk lager uitvallen dan de prijs van de oude versies. Deze werden aan de hand van het aantal benodigde vierkante meters elke keer opnieuw ontworpen.

De nieuwe stand bestaat uit een door een dijk en gevels afgezet business-centrum met daarom heen een open beursvloer waarop de Nederlandse toeristische bedrijven klanten kunnen winnen. “Een Nederlandse stand was voorheen altijd een waanzinnige hokjes-toestand. Men verkocht zijn eigen produkt en daarmee was voor velen de kous af. Door te werken met dit open, nieuwe concept, is het maken van contact en het doorverwijzen naar elkaar veel eenvoudiger geworden. Maar bovenal: de verkoop van àlle Nederlandse produkten geschiedt in het vervolg onder één vlag.”