Maes

Het Mauritshuis in Den Haag bezit, na de recente verwerving van 'Een oude kantwerkster' (NRC Handelsblad, 26 augustus), vier werken van Nicolaes Maes.

Sinds lang was de meester in de collectie vertegenwoordigd door een drietal portretten: dat van de Dordtse koopman Jacobus Trip, geschilderd omstreeks 1660 toen Trip 84 jaar oud was, en die van het echtpaar Cornelis van Hove en Catharina Dierquens, beide karakteristieke voorbeelden van Maes' late portretstijl. Laatstgenoemd tweetal werd in 1907 aan het museum gelegateerd, het portret van Trip, dat vóór 1895 werd verondersteld de bekende dichter en raadpensionaris Jacob Cats voor te stellen, werd reeds in 1821 door het toenmalige ministerie van Marine aan het Mauritshuis overgedragen. De aankoop van 'Een oude kantwerkster' is dus geen uitbreiding van het aantal meesters uit de Hollandse zeventiende eeuw van wie zich in het Mauritshuis werken bevinden, maar betekent wel een aanvulling met een tot dusver ontbrekend belangrijk facet uit het oeuvre van een der voornaamste kunstenaars uit die periode.

    • W.L. van de Watering