Kremlin zucht onder daling staatsinkomsten

MOSKOU, 6 SEPT. De Russische regering lijdt onder een dramatische daling van de belastinginkomsten door een lagere inflatie dan was verwacht, een scherpe daling van de industriële produktie en een ondoelmatig systeem van belastinginning.

Sergei Alexashenko, vice-minister van financiën, zei vrijdag op een persconferentie dat in het eerste halfjaar van 1994 slechts de helft van de inkomsten waarop de regering had gerekend, zijn binnengekomen. Hij verwacht dat over het gehele jaar slechts 43 tot 45 procent van de begrote inkomsten zullen worden geïnd. Voor 1995 wordt een wijziging van het belastingsysteem aan de ministerraad voorgesteld waarin een verschuiving optreedt van belasting op ondernemingswinsten naar particuliere inkomsten. Daarbij zullen de laagste inkomens echter worden ontzien, aldus de vice-minister.

Een derde van de verminderde staatsinkomsten is te wijten aan de daling van de geldontwaarding. In de begroting-1994 was rekening gehouden met een geleidelijke daling van de 20 procent inflatie van eind vorig jaar, maar de daling is veel sneller gegaan, tot 5,1 procent in juli en nog iets lager in augustus.

Maar de industriële produktie is ook veel sneller gedaald, ondanks de recent gebleken stabilisatie van het bruto nationaal produkt van Rusland die is veroorzaakt door een snelle groei van de dienstensector, zei Alexashenko. Over de eerste acht maanden van dit jaar lag de industriële produktie in het hele land op 76 procent van het niveau in dezelfde periode in 1993. “Het grootste deel van de belastinginkomsten komt echter niet van de dienstverlenende bedrijven, van van industriële ondernemingen”, aldus de vice-minister. Als noodmaatregel voor de korte termijn heeft de regering een aantal sectoren in de industrie uitstel verleend voor de afbetaling van belastingschulden om de ondernemingen enige ruimte voor expansie te geven.

Volgens Alexashenko hebben de staatsinkomsten ook te leiden van massale belastingontwijking en belastingvoordelen die de fiscus aan grote groepen heeft verleend. Daarom zal de wetgeving op dit punt worden aangepast en wordt de controle sterk uitgebreid. Theoretisch zou de belastinginning volgens de vice-minister borg moeten staan voor 32 procent van het Russische bruto nationaal inkomen, maar het feitelijke aandeel is nu slechts 20 procent. “Wij willen de belastingvoordelen inperken, omdat de ervaring leert dat zij niet het verlangde effect sorteren, en onze fiscale controleurs werken niet efficiënt genoeg”, zei Alexashenko. Hij konmdigde aan dat in het nieuwe belastingstelsel voor 1995 ook het aantal federale heffingen zal worden verminderd. Ook zal de totale belastingdruk worden verlaagd. “Het gaat niet om radicale veranderingen. We willen door verbetering van het systeem de inkomsten van de overheid verhogen en de belastingdruk meer realistisch maken.” (Reuter).