Kohl voelt niet voor harde kern binnen de EU

BONN, 6 SEPT. De Duitse bondskanselier, Helmut Kohl, heeft zich gisteren gedistantieerd van een voorstel van prominente leden van zijn eigen partij om te komen tot de vorming van een harde kern binnen de Europese Unie, die een voortrekkersrol zou moeten spelen in het proces van eenwording.

Kohls woordvoerder, Dieter Vogel, zei dat het voorstel daartoe, dat vorige week werd gepresenteerd door de fractie van de CDU in de Bondsdag, niet vooraf de instemming had gekregen van de Duitse regering.

De Italiaanse premier, Silvio Berlusconi, had eind vorige week in een telefonisch onderhoud met bondskanselier Kohl protest aangetekend tegen de voorstellen voor een harde kern binnen de EU waarvan Frankrijk en Duitsland de leiding zouden krijgen en waaraan ook de landen van de Benelux zouden meedoen. Het idee, dat mede gebaseerd is op voorstellen van de Franse premier Balladur, is eerder van de hand gewezen door de Duitse minister van buitenlandse zaken, Klaus Kinkel, die zei dat Duitsland niet moet proberen om een eigen club binnen de Unie te vormen.

De leider van de Italiaanse partij Lega Nord, Umberto Bossi, noemde de door de CDU gelanceerde ideeën over een Europa van twee snelheden een uiting van de “traditionele teutoonse arrogantie, die Europa in tweeën deelt en Italië tot een tweederangs land maakt”. Hij noemde het een welbewust poging om het federalisme om zeep te helpen.

De Franse minister van buitenlandse zaken, Alain Juppé, verklaarde gisteren tegenover de radiozender Europe 1, dat Spanje en Italië ook zouden moeten deel uitmaken van de harde kern van een vergrote Europese Unie. “De Duitsers zeggen - om preciezer te zijn de CDU - dat de harde kern gevormd zou moeten worden door de Benelux, Frankrijk en Duitsland. Ik zeg dan: waarom niet ook Spanje en Italië? Ik geloof dat de mediterrane dimensie van het Europese bouwwerk belangrijk is”, aldus de Franse minister.

De Britse regering heeft gisteren de Frans-Duitse voorstellen voor een Europa van twee snelheden nadrukkelijk van de hand gewezen, omdat Groot-Brittannië daarmee op de baan voor het langzame verkeer zou terechtkomen. “We denken zeker niet dat een Europa met twee snelheden de juiste manier is om naar de ontwikkeling van de Europese Unie te kijken”, aldus een woordvoerder van de Britse regering. Hij kondigde aan dat de Britse premier Major met een alternatief zal komen in de toespraak die hij morgen in Nederland houdt over de toekomst van Europa. Daarin zou hij, in plaats van voor één harde kern, willen pleiten voor verschillende kernen afhankelijk van de beleidsterreinen waarom het gaat. Groot-Brittannië wil graag komen tot een gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid, intergouvernementele samenwerking op het terrein van de misdaadbestrijding en tot het voltooien van de gemeenschappelijke markt, maar wenst op het terrein van de sociale wetgeving een eigen koers te varen en voelt evenmin voor een snelle invoering van een gemeenschappelijke Europese munt. “Op al deze terreinen zul je harde kernen aantreffen”, aldus de Britse woordvoerder. “Je zou zelfs kunnen zeggen dat de Europese Unie een organisatie met veel kernen is.”

Ondanks het verzet van bondskanselier Kohl tegen de plannen voor een harde kern, houden de indieners ervan aan hun plannen vast. De fractievoorzitter van de CDU/CSU in de Bondsdag, Wolfgang Schäuble, zegt vandaag in een vraaggesprek met het dagblad Bildzeitung dat het eenwordingsproces dient te worden versneld in verband met de mogelijke toetreding van de Oosteuropese landen tot de EU. “Niemand moet worden uitgesloten”, aldus Schäuble, “maar als het langzaamste schip het tempo van het konvooi gaat bepalen, dan zal de Europese eenwording nooit worden bereikt.” Een harde kern in de Europese Unie is nodig, aldus de fractievoorzitter, zodat Frankrijk en Duitsland de zwakkere staten kunnen meetrekken. (Reuter, AFP)