IMF-eisen verenigbaar met 'Kairo'

KAIRO, 6 SEPT. Structurele aanpasssingsprogramma's die het Internationale Monetaire Fonds (IMF) aan ontwikkelingslanden voorschrijft belemmeren uitvoering van de aanbevelingen van de Wereldbevolkingsconferentie van de Verenigde Naties niet. Dat heeft Michel Camdessus, de topman van het IMF, gisteren gezegd op de conferentie in Kairo.

Camdessus reageerde daarmee op de kritiek van veel Derde wereld-landen dat zij door de IMF-saneringen gedwongen zijn ook te bezuinigen op onderwijs en medische zorg. Juist uit die budgetten zouden de maatregelen ter beperking van de bevolkingsgroei betaald moeten worden, zoals onderwijs voor vrouwen en betere medische zorg.

Volgens Camdessus kunnen de aanbevelingen van het ontwerp-slotdocument goed worden uitgevoerd mits aan twee voorwaarden wordt voldaan. Landen in de Derde Wereld zouden ernaar moeten streven om “economische groei van hoge kwaliteit” te bereiken. Daartoe zouden deze landen handelsbarrières moeten slechten, een behoudende monetaire en budgettaire politiek moeten voeren, en ervoor moeten zorgen dat hun bestuur aan de basisprincipes van efficiëntie en eerlijkheid voldoet. Als Derde wereld-landen kiezen voor zo'n “economische groei van hoge kwaliteit” levert dat op zeer korte termijn voldoende geld op om de aanbevelingen van het ontwerp-slotdocument van de conferentie te kunnen uitvoeren.

De geschatte totale kosten van het door de VN voorgestelde programma zijn circa zeventien miljard dollar.