Hoofdcommissaris Nordholt krijgt geen zwijgplicht

AMSTERDAM, 6 SEPT. De Amsterdamse korpschef Nordholt hoeft niet te zwijgen over politieke en justitiële aangelegenheden op voorwaarde dat hij vooraf zijn “publicitaire optreden afstemt” met burgemeester Patijn.

Dit heeft de Amsterdamse burgemeester gisteren geschreven aan minister Dijkstal (binnenlandse zaken). De brief volgt op een overleg dat Patijn en hoofdofficier van justitie Vrakking gistermiddag voerden met hoofdcommissaris Nordholt. Het overleg was nodig, omdat procureur-generaal Van Randwijck vorige week schriftelijk aan Vrakking opdracht had gegeven Nordholt te weerhouden van openbare uitspraken over justitiële kwesties.

Van Randwijck vindt dat Nordholt vorige week door interviews het onderzoek in strafzaken heeft bemoeilijkt, doordat hij de rechtmatigheid van werkmethodes van justitie in twijfel blijft trekken. De korpschef werpt zich ten onrechte op als “de kroonridder van de gerechtigheid”, aldus Van Randwijck die dit vorige week aan een journalist van deze krant liet weten.

Patijn schrijft nu dat van een “spreekverbod” voor zijn korpschef “geen sprake kan zijn”. Dit geldt zowel politieke als justitiële zaken. De burgemeester zei gisteren tegen het NOS-journaal dat hij op het optreden van Nordholt “een slag anders” reageert dan Van Randwijck. Vrakking zegt evenwel dat hij “aanleiding heeft te veronderstellen dat tussen de wensen van Van Randwijck en de beslissing van het driehoeksoverleg geen licht zit. Afgesproken is dat we elkaar niet meer voor verrassingen plaatsen”. Van Randwijck wil vooralsnog niet reageren.

Minister Sorgdrager (justitie) meent volgens haar medewerkers dat Van Randwijck “op zijn minst onhandig” heeft geopereerd door zijn brief aan Vrakking te laten lezen aan een journalist voordat Patijn, Vrakking en de minister er kennis van konden nemen.

Inmiddels heeft het Tweede-Kamerlid Van Heemst (PvdA) voor Veronica-radio gezegd dat Van Randwijck “bijna malafide” heeft gehandeld door melding te maken van de brief waarin hij om maatregelen vraagt tegen Nordholt. Van Heemst wil dat Sorgdrager Van Randwijck op het matje roept. Ook Korthals (VVD) vindt dat Van Randwijck deze kwestie “intern had moeten regelen”. Hij is ook van mening dat Nordholt nu “gewoon zijn mond moet houden en aan het werk moet”. Rabbae (GroenLinks) zou vanmiddag in de Tweede Kamer vragen of de bewindslieden van binnenlandse zaken en justitie hetzelfde over de zaak denken.

Van der Heijden (CDA) meent dat Van Randwijck verkeerd heeft gehandeld door zijn brief aan Vrakking te sturen. “Voor klachten over Nordholt moet Van Randwijck bij Patijn zijn”, aldus Van der Heijden. Hij meent dat Van Randwijck hoofdofficier Vrakking “in een onmogelijke positie heeft gebracht” door hem iets op te dragen “dat Vrakking niet kan nakomen”. Ook Vrakking zegt dat hij “niets te vertellen heeft over gedragingen” van Nordholt.