Groei schoonheidsmarkt door vergrijzing en stress

DEN HAAG, 6 SEPT. Vergrijzing, stress en herenbezoek zijn de belangrijkste redenen voor de aanhoudende hausse op de markt voor schoonheid. Zo zette de branche van schoonheidsspecialisten vorig jaar 284 miljoen gulden om, het dubbele van 1988. Dat blijkt uit onderoek van het Hoofdbedrijfschap Ambachten.

De branche-organisatie constateert dat vooral vrouwen boven de 50 jaar de schoonheidssalon vaker bezoeken. Ook hebben de salons steeds meer mannen als klant. Het bedrijfschap gaat ervan uit dat de stijgende lijn in de nabije toekomst kan worden vastgehouden.

Het bedrijfsschap verklaart de bloei van de branche ook uit wijzigingen in de bedrijfsvoering die veel salons in de afgelopen jaren hebben doorgevoerd. Zo is de nadruk er veel meer komen te liggen op de uitvoering van de behandeling. De druk op de klant om ook cosmetica af te nemen is bewust verminderd. “De push om te kopen bleek een enorme drempel te zijn.”

Bijna driekwart van de omzet van de branche kwam vorig jaar voor rekening van de behandeling. Vijf jaar geleden was dat de helft. Ook zijn de prijzen voor behandelingen sterk gestegen. In 1989 was het gemiddelde uurtarief voor een basisbehandeling 34 gulden, vorig jaar was dat 43 gulden.

In collectieve reclamecampagnes richten de salons zich sinds kort direct tot mannen. Ook in de opleidingen voor schoonheidsspecialisten is nu een aparte cursus 'mannen-behandeling' opgenomen. Vorig jaar bestond 5 procent van de cliëntèle uit mannen.

Het aantal salons nam sterk toe, van 2000 in 1988 tot 7200 in 1993. Negentig procent ervan voert “basisbehandelingen” uit. Tien procent verricht specialistische behandelingen, waarvan de omzet overigens drie keer zo hoog is als die van de eerste groep.